Ring oss på
070-647 48 50
eller 070-677 98 22!

Tjänster

 

Fasadrenoveringar

Fasadrenoveringar utför vi med stort kunnande och med olika metoder beroende på fastighetens och fasadens beskaffenhet och beställarens önskemål.

Vi är vana att samarbeta med underentreprenörer för att arbetet ska flyta.

Arbetsmiljöplan och tillstånd från polis och kommuner ordnar vi med.

Vid kulturbyggnader utförs renovering med stor hänsyn till byggnadens historia.

Vid kulturhistoriska byggnader konsulterar vi med byggnadsantikvarie och tillverkare av bruk så att rätt material används.

Ibland kan det förekomma sten utsmyckningar av granit eller mjukare sten då anlitar vi sten konserverings experter.

 

Stuckaturer

Om stuckaturen är i dåligt skick så mallas befintliga detaljer för avgjutning och tillverkning av formar där ny stuckatur tillverkas för montering.

Vi tillverkar också stuckaturer på kundens beställning!

Kom med idéer!!

 

Kakelugnar och spisar

Är också en specialitet för oss.

Vi utför nertagning och uppsättning av gamla som nya kakelugnar.

Vi murar öppna spisar och spisar med insatser efter kundens önskemål.

Slangdragningar i skorstenar fixar vi med.

 

Gjutningar

Vi formar och gjuter av olika produkter, såsom pelare, grillar mm

Har du en egen idé som du vill ha gjuten kom till oss.

 

Betongstolpar och betong golvlampor

Vi tillverkar betongstolpar (grindstolpar) till din trädgård/altan/staket efter beställning.

Vi tillverkar också betong golvlampor efter beställnig.

 

Skorstenar, trappor, tegelmurningar/renoveringar och specialarbeten såsom växthus, dammar mm

Vi utför alla slags murningsarbeten så kontakta oss så planerar vi din renovering tillsammans.

Vi är inte rädda för att anta oss specialarbeten så kom med idéer så föreslår vi en lösning.